Toolbox: Goede Praktijken | AMEDY

Ansicht: Toolbox: Goede Praktijken | AMEDY

 

Het AMEDY project consortium heeft verschillende voorbeelden van bewustwordingsactiviteiten uit de partnerlanden België, Duitsland en Griekenland, alsmede internationale activiteiten geïdentificeerd. Deze moesten worden getoetst aan de door het projectconsortium gestelde eisen voor voorbeelden van goede praktijken:<br/>

 

  • Het voorbeeld concentreert zich op de situatie van gehandicapten in de context van de digitalisering van onze samenleving.
  • Het voorbeeld is al uitgevoerd.
  • Het voorbeeld is bewezen in een nationale/lokale context.
  • Het voorbeeld kan worden overgedragen.
  • Het voorbeeld vervult een educatieve missie.
  • Het voorbeeld heeft enige impact of publieke perceptie.
  • Het voorbeeld heeft een empowermentbenadering voor mensen met een handicap en wijst hen op hun rechten.
  • Het voorbeeld is voor zijn activiteit bekroond door relevante instanties.

 

 

 

De geselecteerde voorbeelden van goede praktijken voldoen niet altijd aan alle eisen. Vaak hebben zij betrekking op één of twee aspecten in het bijzonder, zodat het consortium ervoor heeft gekozen de activiteit toch te presenteren.

 

 

De collectie biedt inspirerende inzichten in.

activiteiten uit België, Duitsland en Griekenland, en andere Europese landen, die de aandacht vestigen op de situatie van mensen met een verstandelijke handicap in een digitale samenleving.